Tôi có bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật cần dịch ra tiếng Việt

  • Số lần đặt giá0
  • Ngân sách 4.500.000VND
  • Đặt giá trung bình 0VND
  • Địa điểm Hải Phòng

Đăng vào 18/01/2019

Đang tuyển

Mô tả dự án

Tôi có bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật cần dịch ra tiếng Việt

Số lượng: 60 trang

Thời gian hoàn thành: 1 tuần

Cần dịch sang ngôn ngữ

Tiếng Việt

Ngôn ngữ gốc

Tiếng Nhật

Thông tin khách hàng

Đã đăng 7 dự án Thuê 1 người dịch
Thành viên từ16/01/2019
NGƯỜI DỊCH ĐANG ĐẶT GIÁ (0)

Không có đặt giá nào