Dịch quyết định 47/2012/QĐ-UBND ra Tiếng Anh

  • Bid1
  • Ngân sách 3.600.000VND
  • Đặt giá trung bình 3.000.000VND
  • Địa điểm Đà Nẵng

Đăng vào 18/01/2019

Đã hoàn thành

Mô tả dự án

Tôi cần dịch Quyết định 47/2012/QĐ-UBND 

Ra tiếng Anh

Mọi người đặt giá sơm

Cần dịch sang ngôn ngữ

Tiếng Anh

Ngôn ngữ gốc

Tiếng Việt

Thông tin khách hàng

Đã đăng 7 dự án Thuê 1 người dịch
Thành viên từ16/01/2019
NGƯỜI DỊCH ĐANG ĐẶT GIÁ (1)

Nguyễn Đình Phúc

Biên dịch viên

Đà Nẵng

15 năm kinh nghiệm

1 dự án đã làm

3.000.000VND

in 2 days

Tôi dịch tốt tài liệu này