Cần dịch thuật tiếng khơ me

  • Số lần đặt giá0
  • Ngân sách 500.000VND
  • Đặt giá trung bình 0VND
  • Địa điểm Nghệ An

Đăng vào 18/01/2019

Đang tuyển

Mô tả dự án

Tôi có hợp đồng tiếng Khowme cần dịch ra tiết việt

Số trang: 5

Cần 2 ngày hoàn thành

Cần dịch sang ngôn ngữ

Tiếng Việt

Ngôn ngữ gốc

Ngôn ngữ khác

Thông tin khách hàng

Đã đăng 7 dự án Thuê 1 người dịch
Thành viên từ16/01/2019
NGƯỜI DỊCH ĐANG ĐẶT GIÁ (0)

Không có đặt giá nào