Cần dịch luận văn sang Tiếng Anh

  • Số lần đặt giá0
  • Ngân sách 2.000.000VND
  • Đặt giá trung bình 0VND
  • Địa điểm Đà Nẵng

Đăng vào 18/01/2019

Đang tuyển

Mô tả dự án

Tôi cần dịch luật văn sang Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Gồm 50 trang

Mọi người đưa giá báo sớm trong 2 ngày

Cần dịch sang ngôn ngữ

Tiếng Anh

Ngôn ngữ gốc

Tiếng Việt

Thông tin khách hàng

Đã đăng 7 dự án Thuê 1 người dịch
Thành viên từ16/01/2019
NGƯỜI DỊCH ĐANG ĐẶT GIÁ (0)

Không có đặt giá nào