Ví tiền của tôi

Số tiền hiện có

0VND

Tổng tiền đã tiêu

7.600.000VND

Số tiền chờ rút

0VND

Tổng tiền trong ví

7.600.000VND

Nộp thêm tiền

Nộp tiền thêm để sử dụng dịch vụ

Rút tiền

Rút tiền từ số dư hiện có. Bạn có thể sử dụng một trong 2 cách rút tiền sau

-
Xóa làm lại
LOẠI
TÀI KHOẢN
HOẠT ĐỘNG
CỔNG THANH TOÁN
TRẠNG THÁI
THỜI GIAN
Receive 2.280.000VND
2.280.000VND
Project commission fee detail
Credit system
Đã hoàn thành on 16/04/2020
16/04/2020
Receive 5.320.000VND
5.320.000VND
Project payment detail
Credit system
Đang chờ xử lý on 16/04/2020
16/04/2020
Pay 7.600.000VND
7.600.000VND
Project payment detail
Credit system
Đang chờ xử lý on 16/04/2020
16/04/2020
Nộp thêm tiền 5.600.000VND
5.600.000VND
Nộp tiền
cash
Đã hoàn thành on 16/04/2020
16/04/2020
Nộp thêm tiền 500.000VND
500.000VND
Nộp tiền
cash
Đã hoàn thành on 30/01/2020
30/01/2020
Nộp thêm tiền 500.000VND
500.000VND
Nộp tiền
cash
Đã hoàn thành on 07/09/2019
07/09/2019