Hồ sơ của Lưu Huyền

Lưu Huyền Tiếng Đức
1 năm kinh nghiệm 0 dự án đã làm TP Hồ Chí Minh
0VND Đã kiếm được
Tiếng Đức

– Có thời gian du học và làm việc tại Đức

– Có kinh nghiệm làm dịch vụ du học – làm việc tại đức 

– Có kinh nghiệm xử lý hồ sơ vi sa Đức nhiều năm

Lịch sử làm việc (0)

  • Không có dự án nào