Đăng dự án của bạn để tiếp cận hàng ngàn chuyên gia dịch thuật của chúng tôi!

Tôi muốn thuê dịch Tôi là người dịch

Cách thức hoạt động của Dichthuatplus.com?

Khách hàng đăng dự án cần dịch thuật lên hệ thống và nêu rõ yêu cầu của mình để người dịch biết

Tìm hồ sơ người dịch trong hệ thống, xem xét và thuê người phù hợp nhất để mời bắt đầu dự án

Sử dụng hệ thống của chúng tôi để trao đổi và chia sẻ tài liệu cần dịch

Hệ thống sẽ tạm giữ tiền và chỉ thanh toán cho người dịch khi bạn phê duyệt kết quả công việc

Tìm người dịch cho dự án của bạn!

Nguyễn Đình Phúc

Biên dịch viên

50.000VND/trang
15 năm kinh nghiệm 1 dự án đã làm

Linh Lê Phương

Biên dịch viên

100.000VND/trang
3 năm kinh nghiệm 0 dự án đã làm

Linh Đặng

biên dịch viên

40VND/trang
4 năm kinh nghiệm 0 dự án đã làm

Lưu Huyền

Tiếng Đức

1 năm kinh nghiệm 0 dự án đã làm

Tìm dự án dịch phù hợp với mình!

Khách hàng nói về chúng tôi!

Bạn có kinh nghiệm dịch? Tham gia làm việc ngay!

Bắt đầu ngay